Muikkujen paistoa Miekojärvellä, joka on loistava muikkujärvi